Już 07.02 podpisanie porozumień o współpracy na rzecz realizacji Projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w zakresie wsparcia Cechu rzemieślniczego zaangażowanego w proces kształcenia dualnego