Kompetencje komunikacji zdalnej w czasie kryzysu komunikacji bezpośredniej – Migawka 62