Najpopularniejsze kompetencje społeczne – Migawka 68 i 69