Najpopularniejsze kompetencje społeczne w zawodzie technik mechatronik – Migawka 67