Akceleracja rozwoju wiedzy w przedsiębiorstwach – dlaczego ustawiczne kształcenie jest nieuniknione