JAKIE WARUNKI SPEŁNIĆ MUSI PRACODAWCA, BY PRZYJĄĆ UCZNIA ZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ