Podpisano kolejne listy intencyjne o wzajemnej współpracy