Wyzwania młodych pracowników w kluczowych wielkopolskich przedsiębiorstwach