Zabezpieczony: Audycja 64 – Skąd wyszliśmy, dokąd zmierzamy