Czy można znaleźć naukę w projektach nazywanych nienaukowymi?