Uczniowie objęci Patronatem Politechniki Poznańskiej zwiedzili Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania