Zabezpieczony: Polski wkład w najnowocześniejszy laser na świecie